Xin phép được up lại file nhờ mọi người xem giúp. Cần các cao thủ về Mail merge trợ giúp ạ. ***Tặng phần mềm kế toán UNESCO Fee sử dụng vĩnh viễn các Version 6.0 - 5.1- tại sao khi in có dòng mã bên dưới cuối trang và xóa như thế nào -FULL BỘ TÀI LIỆU SINH TRẮC VÂN TAY CỰC HIẾM- Bác nào có phần mềm hoặc file kiểm phiếu bầu cử nhanh bằng Excel không ạ ? Mình cần hỗ trợ từ các bạn Công thức lấy năm hiện tại để ghép vào tiêu đề bảng tính tính tiền ăn mỗi bữa Trả về giá trị nếu thuộc một trong các giá tri đưa ra Xem thêm