Có ai nhận làm Excel không ạ? giúp em giải câu excel ạ Vấn đề tách năm sinh Em nhờ mọi người 1 ca khó với :( Em phải gửi Phiếu lương hàng tháng cho mọi Mình cần làm thuê bài tập excel ạ, giúp mình với Nhờ Mọi người giúp đỡ với Cho em hỏi phần đơn giá em bị sai gì ạ ? Dùng hàm IF và hàm Vlookup Hàm tìm ngày trong khoảng thời gian xác định SANG DỮ LIỆU TỪ FILE 1 VÀO FILE 2 THEO THỨ TỰ. Xem thêm