hỏi về ghép số trong ex VBA các bác cho hỏi sao cái hộp textbox của em nó k xoay được ạ, Tức là nó k hiện Dùng hàm IF và hàm Vlookup ??Chia sẻ File Excel kế toán nội bộ miễn phí Hỏi đáp về cách làm Hỏi tí về sum if Mn ơi, có nhóm nào về kế toán ở zalo thì add e vs ạ ***Tặng phần mềm kế toán UNESCO Fee sử dụng vĩnh viễn các Version 6.0 - 5.1- Hàm tìm ngày trong khoảng thời gian xác định Không thể copy paste dữ liệu do sub Worksheet_DeActivate() Xem thêm