Mn ơi, có nhóm nào về kế toán ở zalo thì add e vs ạ giải đáp thắc mắc về bảng Xuất nhập tồn hỏi về ghép số trong ex VBA các bác cho hỏi sao cái hộp textbox của em nó k xoay được ạ, Tức là nó k hiện Dùng hàm IF và hàm Vlookup ??Chia sẻ File Excel kế toán nội bộ miễn phí Hỏi đáp về cách làm Hỏi tí về sum if ***Tặng phần mềm kế toán UNESCO Fee sử dụng vĩnh viễn các Version 6.0 - 5.1- Hàm tìm ngày trong khoảng thời gian xác định Xem thêm