Vấn đề tách năm sinh Em nhờ mọi người 1 ca khó với :( Em phải gửi Phiếu lương hàng tháng cho mọi Mình cần làm thuê bài tập excel ạ, giúp mình với Nhờ Mọi người giúp đỡ với giúp em giải câu excel ạ Cho em hỏi phần đơn giá em bị sai gì ạ ? Dùng hàm IF và hàm Vlookup Hàm tìm ngày trong khoảng thời gian xác định SANG DỮ LIỆU TỪ FILE 1 VÀO FILE 2 THEO THỨ TỰ. Cần các cao thủ về Mail merge trợ giúp ạ. Xem thêm