Nhờ Mọi người giúp đỡ với giúp em giải câu excel ạ Cho em hỏi phần đơn giá em bị sai gì ạ ? Dùng hàm IF và hàm Vlookup Hàm tìm ngày trong khoảng thời gian xác định SANG DỮ LIỆU TỪ FILE 1 VÀO FILE 2 THEO THỨ TỰ. Cần các cao thủ về Mail merge trợ giúp ạ. ***Tặng phần mềm kế toán UNESCO Fee sử dụng vĩnh viễn các Version 6.0 - 5.1- Xin phép được up lại file nhờ mọi người xem giúp. tại sao khi in có dòng mã bên dưới cuối trang và xóa như thế nào Xem thêm