Mọi người giải dùm mình đề này với ạ Xếp loại học sinh áp dụng if, vlookup, and Công thức lấy năm hiện tại để ghép vào tiêu đề bảng tính Cho em hỏi phần đơn giá em bị sai gì ạ ? GIẢI CỨU NHỮNG AI ĐANG MẤT CĂN BẢN VỀ KẾ TOÁN giải đáp thắc mắc về bảng Xuất nhập tồn hỏi về ghép số trong ex VBA các bác cho hỏi sao cái hộp textbox của em nó k xoay được ạ, Tức là nó k hiện Dùng hàm IF và hàm Vlookup ??Chia sẻ File Excel kế toán nội bộ miễn phí Xem thêm