Ai giúp e lập bảng cân đối kế toán vs ạ Ai giúp e lập bảng cân đối kế toán vs ạ [Kế toán tài chính 1] - Kiểm tra 2 [NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN] - KIỂM TRA 2 Ai giúp e ý 5 tình huống 3 với ạ :((( _ anh/ chị/ bạn giúp em bài này với ạ. Em cảm ơn A/c ơi. Cho em hỏi nv6 làm ntn ạ! Ai có đề kiểm tra Kế toán tài chính 1 cho em tham khảo với ạ! Em Cho mình hỏi với Cho mình hỏi với Cái tính VAT theo pp khấu trừ với trực tiếp Ac định khoản giúp e bài này với ak Xem thêm