***Tặng phần mềm kế toán UNESCO Fee sử dụng vĩnh viễn các Version 6.0 - 5.1- tại sao khi in có dòng mã bên dưới cuối trang và xóa như thế nào -FULL BỘ TÀI LIỆU SINH TRẮC VÂN TAY CỰC HIẾM- Bác nào có phần mềm hoặc file kiểm phiếu bầu cử nhanh bằng Excel không ạ ? Mình cần hỗ trợ từ các bạn Công thức lấy năm hiện tại để ghép vào tiêu đề bảng tính tính tiền ăn mỗi bữa Trả về giá trị nếu thuộc một trong các giá tri đưa ra CÔNG THỨC LIỆT KÊ SỐ PHIẾU GIAO HÀNG TRONG THÁNG CỦA CỬA HANG các anh chị cho em hỏi Xem thêm