giúp em giải câu excel ạ - Ở đây có ai nhận làm thuê bài tập excel ở trường không ạ, giúp mình vs ?? Trả về giá trị nếu thuộc một trong các giá tri đưa ra Mọi người giải dùm mình đề này với ạ Xếp loại học sinh áp dụng if, vlookup, and Công thức lấy năm hiện tại để ghép vào tiêu đề bảng tính Cho em hỏi phần đơn giá em bị sai gì ạ ? GIẢI CỨU NHỮNG AI ĐANG MẤT CĂN BẢN VỀ KẾ TOÁN giải đáp thắc mắc về bảng Xuất nhập tồn hỏi về ghép số trong ex VBA Xem thêm