---------[KCN Thuận Thành 3] - Bắc Ninh--------- Trong hội có ai bị thế này k vậy? Minh muốn hỏi công ty tư vấn định mức về lương là bao nhiêu phần trăm trên Lộ trình để chuyển hóa đơn điện tử bắt buộc là khi nào , MN có bạn nào biết Cho em hỏi cty nợ bảo hiểm nên đến bây giờ mới được cấp thẻ bhyt. Vậy bên bh Ace cho mình hỏi muốn không hạch toán lãi vay vào chi phí thì ht thế nào Các anh chị ơi, cho em hỏi ngu tí : Em làm thanh toán quốc tế, số tiền là Add cho em hỏi ạ, trong hợp đồng xây dựng phần giá trị hợp đồng có ghi:"tổng Cả nhà cho em hỏi trường hợp này chút Moi người Làm ơn cho hỏi 1 bộ chứng từ công tác phí ngoài hoá đơn khách sạn Xem thêm