E chào thầy long và cả nhà. Cả nhà giúp e trường hợp này với Các ac cho em hỏi xíu in hoá đơn GTGT bỏ dòg người bán hàng chỉ in người mua Em phiền xíu ạ. E là sinh viên năm cuối cầng chỗ thực tập có công ty hay anh có anh chị nào biết ở nam định có chỗ nào dạy kế toán hanh chính sự nghiệp I need to find an Accounting Assitant Manager for a new Korean company in Chào mọi người. Chào mọi người. Mọi người có thể giúp mình vấn đề như sau. Bên LOOKING FOR 01 AR LOOKING FOR 01 AR Work at: Trường Chinh, Tân Phú, HCM Anh chị nào có file quản lý xuất nhập tồn cho em xin với được không. Mail em Thân gởi Anh Chị Em và các Bạn , Nhân viên Kế toán và Kế Toán Trưởng ! Xem thêm