Có hàm nào làm cho chữ đậm hoặc nghiêng không nhi? Cách để tính nhanh khi nhảy lung tung tính tiền ăn mỗi bữa lỗi hàm trong wps excel giúp em giải câu excel ạ - Ở đây có ai nhận làm thuê bài tập excel ở trường không ạ, giúp mình vs ?? Trả về giá trị nếu thuộc một trong các giá tri đưa ra Mọi người giải dùm mình đề này với ạ Xếp loại học sinh áp dụng if, vlookup, and Công thức lấy năm hiện tại để ghép vào tiêu đề bảng tính Xem thêm